Nowe etykiety energetyczne dla pomp ciepła

W niniejszym wpisie prezentuję otrzymaną dziś informację prasową dotyczącą etykiet energetycznych dla pomp ciepła. Poniżej znajdziesz mój komentarz.

Przyjęcie przez Komisję Europejską etykiet energetycznych (klas energetycznych) dla urządzeń grzewczych – dobra wiadomość dla branży pomp ciepła.

25.02.2013r.

Europejskie Stowarzyszenie Pomp Ciepła (EHPA) oraz Europejskie Partnerstwo na rzecz Energii i Środowiska (EPEE) wydały stanowisko, w którym z zadowoleniem odnoszą się do przyjęcia przez Kolegium Komisarzy etykiet energetycznych dla urządzeń grzewczych (ENER LOT1). Począwszy od 2015 roku konsumenci będą mogli wybrać najbardziej efektywne urządzenie grzewcze dla domu w oparciu o jedną etykietę energetyczną. Etykieta ma wspierać wybór rozwiązań grzewczych opartych o odnawialne źródła energii (OZE), w szczególności pomp ciepła.

O tym jak ważne jest wprowadzenie etykiet energetycznych (klas energetycznych) dla urządzeń grzewczych  świadczą statystyczne dane zużycia energii w Europie. Zużycie energii w sektorze budynków stanowi ok. 41% całego zużycia energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej. Z kolei 85% energii zużywanej w budynkach to energia związana z ogrzewaniem i ciepłą wodą użytkową. Jeżeli dodać do tego energię związaną z chłodzeniem budynków wartość ta osiąga ok. 90%.

zużycie-energii-pierwotnej-Europa-ogrzewanie

Zużycie energii pierwotnej w krajach Unii Europejskiej (dane Eurostat)

„Wraz z przyjęciem etykiety energetycznej dla urządzeń grzewczych, Komisja Europejska wydała bardzo pozytywny i silny sygnał dla obywateli i przemysłu w Europie, robiąc milowy krok w stronę osiągnięcia swoich celów do 2020 roku, w szczególności do zwiększenia efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.” – mówi Thomas Nowak, Sekretarz Generalny EHPA.

Przyjęcie etykiet energetycznych będzie mieć ogromne znaczenie dla rynku pomp ciepła.  Dla przykładu Duńska Agencja energetyczna przeliczyła wg reguł projektu ENER LOT1 efektywność ponad 370 różnych typów pomp ciepła. Zdecydowana  większość typów pomp ciepła ma klasę energetyczną A++, A+.

wspolczynnik-sezonowej-efektywnosci-pompy-ciepla-1024
Przykładowe klasy energetyczne dla pomp ciepła będących w ofercie (370 urządzeń) na rynku duńskim (zgodnie z ostatnim projektem ENER LOT1 wg analiz Duńskiej Agencji Energetycznej)

Według EHPA wraz z przyszłym wdrożeniem oznakowania efektywności  urządzeń grzewczych (ENER Lot 1) i podgrzewaczy wody (ENER Lot 2), które będą poddane głosowaniu przez Państwa Członkowskie 13 marca br., etykiety energetyczne dla obu grup produktów znacznie przyczynią się do oszczędności energii i obniżenia emisji CO2. Niższy popyt na energię może również spowodować znaczne zmniejszenie rachunków za energię wśród obywateli Unii Europejskiej.

„Planowane wprowadzenie etykiet energetycznych – zdaniem Pawła Lachmana, prezesa Zarządu Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) – przyczyni się do znacznego ułatwienia klientom wyboru ekologicznego rozwiązania do ogrzewania budynku. Istniejące już oznakowania innych urządzeń zużywających energię np. dla pralek, lodówek sprawdziły się praktyce, tak stanie się zapewne niebawem z urządzeniami grzewczymi”.

Etykiety energetyczne będą pośrednio wspierać rozwój bardziej energooszczędnych produktów, a tym samym przyczynią się do utrzymania Europy na pozycji lidera w tym segmencie. Oczekiwany rezultat pozwoli zwiększyć  rynek urządzeń korzystających z odnawialnych źródeł energii w tym i pomp ciepła oraz stworzyć nowe miejsca pracy oraz inwestycje przemysłowe w Europie.

Źródło: PORT PC/ EHPA/ EPEE

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORTPC) jest stowarzyszeniem osób związanych z branżą pomp ciepła. Powstało w styczniu 2011 r.

Do jego głównych celów należą: rozpowszechnienie wiedzy na temat pomp ciepła, tworzenie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju tego rynku w Polsce oraz poprawa jakości wykonywanych instalacji z pompami ciepła.

Jako organizacja branżowa, PORT PC jest członkiem Europejskiej Organizacji Pomp Ciepła z siedzibą w Brukseli (EHPA) i współpracuje z największymi branżowymi organizacjami pomp ciepła w Europie (niemieckie BWP, szwajcarskie FWS).

W działaniach PORTPC uczestniczą wybitni specjaliści z polskich i zagranicznych uczelni technicznych oraz instytutów badawczych, m.in. z Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej, Instytutu Fraunhofera ISE w Niemczech. Działania merytoryczne koordynuje Rada Programowo-Naukowa PORTPC pod przewodnictwem dr. inż. Mariana Rubika z Politechniki Warszawskiej.

portpc_250

Komentarz autora serwisu

Nie sposób nie ucieszyć się z każdej zmiany, która ułatwia konsumentowi dokonanie właściwego wyboru. Bo moim zdaniem na tym właśnie powinno się opierać zmniejszanie naszego wpływu na środowisko. Na promowaniu właściwych postaw oraz ułatwianiu wyboru przyjaznych środowisku produktów i usług. Nie zaś na wprowadzaniu nakazów i zakazów dotyczących stosowania konkretnych urządzeń, jak choćby żarówek.

Kilku słów komentarza wymaga jednak przedstawiony wykres. Pokazuje on współczynnik wydajności pompy ciepła (COP) w odniesieniu do energii pierwotnej, a nie energii elektrycznej. W liczniku mamy zatem ilość ciepła dostarczonego przez pompę ciepła do domu, zaś w mianowniku ilość węgla/gazu/energii jądrowej wykorzystanej do wytworzenia prądu, który zasilił pompę ciepła.

Tej wielkości nie da się bezpośrednio przełożyć na COP znany nam z ofert sprzedaży i z praktyki eksploatacji pomp ciepła. Bo są to wielkości nieporównywalne. Ale przeliczenie jest banalnie proste — wystarczy pomnożyć wartość z wykresu przez 2,5 (bo przyjmuje się, że na wytworzenie 1 kWh energii elektrycznej w Europie zużywa się 2,5 kWh wartości opałowej węgla, gazu czy energii jądrowej).

Czyli — w myśl nowej koncepcji klasę A+++ będzie mieć pompa ciepła o COP 4,375. Należy jeszcze tylko zaznaczyć, że cały ten wykres i te obliczenia dotyczą instalacji z ogrzewaniem podłogowym lub dużo za dużymi grzejnikami, w której temperatura zasilania to 35°C.

Zobacz także

Opublikował 25.02.2013 mgr inż. Krzysztof Lis i oznaczył hasłami ,

2 komentarze do artykułu “Nowe etykiety energetyczne dla pomp ciepła”

  1. Witam, również cieszę się z podanej przez PORT PC informacji. Taki zapis na pompie ciepła pozwoli na dokładne porównanie efektywności poszczególnych PC i ułatwi wybór inwestorom. Dobrą informacją jest też to że z rynku znikną pompy ciepła o zbyt małym COP.
    Teraz tylko poczekajmy na konkretne dofinansowanie pomp ciepła, żeby Ci co chcą korzystać z ekologicznych źródeł ciepła zostali docenieni przez Państwo.
    W końcu dbanie o naturalne środowisko powinno być nagradzane
    Pozdrawiam

  2. @Patrycja: póki co wszystkie dofinansowania tak naprawdę służą jedynie producentom — kolektorów, czy innych urządzeń. Dlatego doskonale rozumiem Twój punkt widzenia…

Pozostaw komentarz

Subscribe without commenting