Ogrzewanie lokalne

Poniżej znajdziesz artykuły z różnych kategorii, oznaczone hasłem tematycznym ogrzewanie lokalne.

Dostarczanie ciepła do pomieszczeń – centralnie i lokalnie

Celem eksploatacji instalacji ogrzewczych jest nic innego jak produkcja ciepła i jego dostarczanie do pomieszczeń. W większości dzisiejszych instalacji ciepło produkowane jest w jednym źródle (kotle) a rozprowadzane i dostarczane do pomieszczeń za pomocą nośnika ciepła — najczęściej ciepłej wody.

Istnieje wiele metod dostarczania ciepła do pomieszczeń. Zastosowanie konkretnej z nich często jest uwarunkowane przez rodzaj i funkcję pomieszczenia (łazienka, kuchnia, przedsionek, garaż, sypialnia), czas przebywania w pomieszczeniu ludzi, możliwości techniczne i finansowe. Najczęściej wyróżnia się dwie metody:

  • ogrzewanie centralne,
  • ogrzewanie lokalne.

Czytaj dalej artykuł „Dostarczanie ciepła do pomieszczeń – centralnie i lokalnie”

Opublikował 05.07.2010 mgr inż. Krzysztof Lis i oznaczył hasłami ,