Piece kondensacyjne

Nieco ponad dwa miesiące temu pisałem tu na blogu o kotłach kondensacyjnych. Dziś będzie o piecach kondensacyjnych.

Piec kondensacyjny, to coś zupełnie innego, niż kocioł kondensacyjny. Tak, jak każdy piec, tak i ten produkuje ciepło i dostarcza je do pomieszczeń bezpośrednio, pod postacią ciepłego powietrza (podobnie jak elektryczny piec akumulacyjny). Kocioł kondensacyjny zaś produkuje ciepłą wodę, która krąży w instalacji grzewczej i oddaje ciepło do pomieszczeń przepływając przez grzejniki lub pętle ogrzewania podłogowego.

Piec kondensacyjny nie jest więc źródłem ciepła dla instalacji wodnego centralnego ogrzewania. Jako taki powinien być stosowany jako źródło ciepła w ogrzewaniu rozproszonym (jeden piec na jedno pomieszczenie) lub w instalacjach ogrzewania nadmuchowego. U nas piece kondensacyjne nie są niemal w ogóle popularne, za to za oceanem — jak najbardziej.

Schemat działania i konstrukcji pieca kondensacyjnego przedstawia rysunek.

piec kondensacyjny - schemat

Od lewej strony do pieca zasysane jest zimne powietrze z pokoju. Jego ruch wymuszany jest przez spory wentylator, który przetłacza powietrze przez kolejne części wymiennika ciepła. Nagrzane powietrze opuszcza piec otworami w górze jego obudowy, i ogrzewa pokój.

Powietrze do spalania zasysane jest koncentrycznym przewodem powietrzno-spalinowym (akurat na tym rysunku, nie jest to reguła). Przepływ powietrza i spalin wymuszany jest przez wentylator spalin. Takie rozwiązanie, wraz z niską temperaturą spalin, pozwalają na rezygnację z komina spalinowego. Spaliny mogą być bowiem odprowadzane przez przewód przechodzący przez ścianę domu.

Palnik umieszczony jest w górnej części pieca, gorące spaliny przechodzą następnie przez kilka sekcji wymiennik ciepła, oddając ciepło do podgrzewanego powietrza. Jest to wymiennik przeciwprądowy, spaliny i powietrze płyną w przeciwnych kierunkach. To zwiększa sprawność pieca, ale też umożliwia kondensację pary wodnej ze spalin. Dzięki temu, że ostatnia część wymiennika (z najchłodniejszymi spalinami) omywana jest przez najchłodniejsze powietrze), w wymienniku może zachodzić kondensacja.

Skropliny odprowadzane są z ostatniej części wymiennika, ale także z dolnego zakończenia przewodu spalinowego, bo również we wnętrzu tego przewodu może następować kondensacja.

Paliwem dla takich pieców najczęściej jest gaz ziemny.

Sprawność pieców kondensacyjnych

Sprawność pieców kondensacyjnych jest oczywiście wyższa, niż innych pieców gazowych. A już zupełnie nieporównywalna na przykład do pieców na paliwa stałe, które najczęściej magazynują ciepło w grubej warstwie cegły szamotowej.

Średnioroczna sprawność pieca kondensacyjnego może przekraczać 90-95%, a maksymalna z pewnością przekracza 100%.

Zobacz także

Opublikował 03.01.2010 mgr inż. Krzysztof Lis i oznaczył hasłami ,

Pozostaw komentarz

Subscribe without commenting