Kotły centralnego ogrzewania

Na chwilę odejdę od ostatnio prezentowanych szczegółowych zagadnień. Chciałbym bowiem opisać na wyższym poziomie ogólności najpopularniejsze źródła ciepła dla domowych instalacji ogrzewczych — czyli kotły centralnego ogrzewania. Nie piece, jak często niepoprawnie się mówi, tylko kotły. Odróżnienie nie jest trudne — tradycyjne kominki to piece, a kominki z płaszczem wodnym to kotły.

Kotły to urządzenia, w których energia zawarta w paliwie (pod postacią ciepła spalania) jest uwalniana w procesie jego spalania i zamieniana na ciepło. Następnie to ciepło przekazywane jest do tzw. czynnika grzewczego. Czynnik grzewczy, najczęściej gorąca woda, ale czasem też para wodna lub np. olej, później trafia do instalacji centralnego ogrzewania. Krąży tam sobie i oddaje ciepło grzejnikom lub do podłogi (tzw. ogrzewanie podłogowe). Oprócz ciepła niesionego przez czynnik grzewczy, kocioł produkuje oczywiście spaliny, popiół, żużel, a także niekiedy także kondensat.

W komorze spalania kotła utleniane są palne składniki zawarte w paliwie — pierwiastki takie jak węgiel, wodór i siarka. W wyniku ich utlenienia (odpowiednio do tlenku i dwutlenku węgla, pary wodnej i tlenków siarki) powstają gorące gazy spalinowe, które następnie oddają ciepło do czynnika grzewczego. Ta wymiana ciepła odbywa się przez ścianki komory spalania i przewodów spalinowych. Technicznie rzecz ujmując, kocioł jest jednocześnie źródłem ciepła i wymiennikiem ciepła, podgrzewającym czynnik grzewczy. I to go odróżnia od pieca, który ciepło dostarcza bezpośrednio.

Do kotła centralnego ogrzewania doprowadzamy (co oczywiste) paliwo, ale także powietrze niezbędne do podtrzymania procesu spalania.

Rodzaje kotłów centralnego ogrzewania

Patrząc z punktu widzenia materiału, z jakiego wykonany jest kocioł centralnego ogrzewania, wyróżnia się kotły stalowe i żeliwne, oraz kotły ze stopów odpornych na korozję (np. stali kwasoodpornej). Jedne i drugie mają sporo zalet, ale i wad, więc poświęcę im dwa osobne artykuły.

Ze względu na temperaturę spalin opuszczających kocioł i wykraplanie z nich pary wodnej, kotły dzieli się na wysokotemperaturowe (tradycyjne), o obniżonych parametrach i kotły kondensacyjne.

Dzieląc kotły pod względem rodzaju komory spalania, otrzymamy kotły z palnikami atmosferycznymi, z otwartą komorą spalania, oraz kotły z palnikami wentylatorowymi, z zamkniętą komorą spalania. Według kierunku przepływu spalin w kotle wyróżniamy kotły jedno- i wielociągowe.

Oczywiście można też kotły podzielić ze względu na wykorzystywane paliwo, na gazowe, olejowe, węglowe, na drewno, na pellety, na brykiety, na słomę, i tak dalej, i tak dalej. 🙂

W zależności od sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej, odróżniamy kotły jedno- i dwufunkcyjne. Mamy też kotły o małej (zwykle wiszące) i dużej pojemności wodnej (niemal wyłącznie stojące).

Zobacz także

Opublikował 01.09.2011 mgr inż. Krzysztof Lis i oznaczył hasłami

Pozostaw komentarz

Subscribe without commenting