Centrala wentylacyjna

Sercem każdego systemu wentylacji mechanicznej jest tak zwana centrala wentylacyjna. Jest to urządzenie, które odpowiada za rozprowadzenie powietrza po domu, jego przefiltrowanie, a także odzyskanie ciepła z zużytego powietrza, wywiewanego na zewnątrz.

Z racji tego odzysku powietrza, niekiedy centralę określa się niepoprawnie mianem rekuperatora. A tak naprawdę rekuperator może, ale nie musi wchodzić w skład takiej centrali, bo rekuperator to tylko zwykły wymiennik ciepła. W praktyce nierozsądne jest montowanie wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej bez odzysku ciepła, bo różnica w cenie niewielka, a oszczędności i poprawa komfortu zauważalne.

Centrala wentylacyjna jest zazwyczaj sporym pudełkiem, zawierającym w środku:

  • wymiennik ciepła, najczęściej krzyżowy, rzadziej przeciwprądowy (wyjaśnienie różnicy będzie za moment),
  • dwa wentylatory do wymuszania przepływu powietrza przez kanały nawiewne i wywiewne,
  • sterownik,
  • filtry do oczyszczania powietrza.

Urządzenie to wygląda najczęściej tak, jak na poniższym zdjęciu.

centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepła

Centrala wentylacyjna z wymiennikiem krzyżowym do odzysku ciepła.

W lewym górnym rogu centrali znajdują się dwa przyłącza, którymi czerpane jest powietrze zewnętrzne (zimne). Zmuszone do ruchu przez wentylator przechodzi ono przez filtr, w którym jest oczyszczane, a następnie przez wymiennik krzyżowy, gdzie się wstępnie podgrzewa. Dalej kanałami trafia do poszczególnych pomieszczeń.

Z prawej strony obudowy jest przyłącze do kanałów wywiewnych, z których pobierane jest ciepłe, zużyte powietrze, za pomocą zamontowanego tam wentylatora. Powietrze również przechodzi przez filtr a następnie przez wymiennik ciepła, gdzie oddaje ciepło, a później jest wyrzucane na zewnątrz budynku.

Taki wymiennik krzyżowy, jak na fotografii, nie ma zbyt wysokiej sprawności. Wynika to z jego niewielkiej powierzchni wymiany ciepła, ale też z tego, w jaki sposób przepływają obok siebie strugi powietrza świeżego i zużytego (są one do siebie prostopadłe, stąd nazwa). Gdyby były równoległe i płynęły w przeciwnych kierunkach (wymiennik przeciwprądowy), ciepło mogłoby być lepiej oddawane, ale z kolei długość takiego wymiennika i wielkość centrali wentylacyjnej musiałaby być większa.

Oczywiście w systemach rozproszonej wentylacji nie mamy do czynienia z takimi centralami, bo urządzenia tego typu montuje się w każdym wentylowanym pomieszczeniu.

Źródło fotografii: resvent.wordpress.com. Autor nieznany.

Zobacz także

Opublikował 15.12.2011 mgr inż. Krzysztof Lis i oznaczył hasłami ,

Pozostaw komentarz

Subscribe without commenting